Tradiční REIKI je prastaré umění léčby a sebeléčby, znovuobjevené v XIX. stol. japonským duchovním Mikao USUI. Japonské znaky REI a KI , znamenají Životní sílu, Světlo, Energii bioplasmy - životodárné síly Kosmu, označovanou rovněž jako Kosmická energie - Universální životní energii.
REIKI je metoda kontaktního, nebo distančního ošetření přikládáním rukou a předávání universální životní energie, která v koncentrované podobě protéká k příjemci ošetření. V důsledku toho dochází k odstranění energetických bloků a postupnému obnovení funkcí organismu.
REIKI zásobuje orgány energií, stimuluje jejich funkce, vyrovnává energetické pole člověka, aktivizuje vlastní síly organismu, čistí tělo od nashromážděných jedovatých a škodlivých látek.
Doporučuje se při akutních i chronických onemocněních, stresech, apatii, nervozitě, poruchách krevního tlaku, spánku, plynatosti, neuralgiích, při nemocech vnitřních orgánu, aplikuje se před a po operaci, při úrazech, popáleninách, kožních problémech aj. Normalizuje nervový systém, zvyšuje imunitu organismu, upravuje spánek atd. REIKI je velmi jemná a blahodárná životní energie, působící jak v rovine fyzického tela, tak i lidské psychiky a pomáhá vlastnímu duchovnímu růstu člověka. Je to fascinující duchovní cesta.
REIKI pomáhá všemu živému: lidem, zvířatům i rostlinám. Proniká všemi materiály: kovem, sádrou, oděvem; neškodí, není jakkoli nebezpečná ani návyková, ani se nedá předávkovat.
Nenahrazuje lékařské ošetření, ale vhodně jej doplňuje, podporuje účinnost terapeutické léčby, masáží, reflexní terapie, Shiatsu, Su-jok, akupunktury, i akupresury, rovněž zvyšuje léčivý efekt léku. Reiki není diagnostická metoda.
Ovládnout techniku Reiki muže každý, bez omezení horní hranice věku, zasvěcený Reiki mistrem.
Lidé praktikující REIKI nevytváří žádnou organizaci, ani sektu, a v duchu pravidel REIKI respektují názor každého jedince!

Reiki